Go to top
Registrera dig gratis
Logga in
Registrera dig gratis Logga in
Stäng

Meny

Registrera dig gratis
Logga in

Upphovsrätt

COPYRIGHT FÖR NORDIC PLAYER KASINOPORTALEN

 

All copyright och andra immateriella rättigheter på denna hemsida och det material som laddas upp där är reserverade av Nordic Player och/eller dess olika licensgivare.

All distribution eller reproduktion av hela eller delar av innehållet i någon form är förbjudet annat än följande:

(a) du kan visa sidor från vår hemsida i en webbläsare;

(b) du kan ladda ner sidor från vår hemsida för cachning i en webbläsare;

(c) du kan skriva ut sidor från vår webbplats;

(d) du kan strömma ljud och videofiler från vår webbplats; och

(e) du kan använda våra webbtjänster med hjälp av en webbläsare.

 

Förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt andra bestämmelser i detta meddelande och/eller hemsidans Villkor, får du inte ladda ner något material från vår hemsida eller spara något sådant material till din dator.

Du får endast använda vår hemsida för eget icke-kommersiellt bruk.

Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt detta meddelande, får du inte redigera eller på annat sätt modifiera något material på vår hemsida.

Såvida du inte äger eller kontrollerar de berörda rättigheterna till materialen, får du inte:

(a) publicera material från vår hemsida (inklusive återpublicering på en annan hemsida);

(b) sälja, hyra ut eller underlicensiera material från vår hemsida; eller

(c) utnyttja material från vår hemsida i kommersiellt syfte.

 

Om Nordic Player uppmärksammas på att du har använt vårt copyrightskyddade material i strid med tillstånd som anges i detta meddelande, kan vi väcka talan mot dig, söka skadestånd och/eller ett föreläggande för att hindra dig att använda materialet. Du kan också förpliktas att ersätta rättegångskostnader.

 

Om du får kännedom om något olagligt material eller aktivitet på vår hemsida, eller något material eller aktivitet som bryter mot detta meddelande, vänligen meddela oss.

 

© Nordic Player 2021. Alla rättigheter förbehållna.